Bewegingsvrijheid: Leefcirkels

Information

Leven met bewegingsvrijheid is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Voor mensen met dementie ligt dit in veel gevallen anders. Zij wonen vaak op een gesloten afdeling om hun veiligheid te waarborgen. En dat terwijl meer bewegingsvrijheid bijdraagt aan een betere gezondheid en meer levensgeluk. Daarom sluiten we geen deuren maar zetten ze juist zoveel mogelijk open met onze leefcirkels. Hoe we dat doen en wat de impact is? Kijk mee met onze nieuwste video!
Verkerk Service Systemen01.D064De zorgmarkt verandert in sneltreinvaart en stelt eisen aan zorgorganisaties en aan hun serviceniveau. Traditionele zorgoplossingen voldoen niet meer aan de eisen van vandaag. De overheid wil toe naar meer transparantie en men moet langer zelfstandig blijven wonen.Zorgpersoneel ondersteunenHoe kan zorgpersoneel van een instelling zo efficiënt mogelijk werken en meer zorg leveren met minder handen? Dat is onze voortdurende doelstelling bij de ontwikkeling en samenstelling van onze zorgtechnologie. Middels slimme inzet van ICT wordt toegevoegde waarde geboden aan een zorgorganisatie: vernieuwende zorgtechnologie biedt diverse functies aan op één apparaat zoals beeld, alarm en telefoon. Dit betekent meer flexibiliteit, grotere efficiëntie en vooral minder kosten.Zorgtechnologie als hulpmiddelZorgtechnologie dient bij te dragen aan het optimaliseren van de zorgprocessen van zorgorganisaties. Door het gebruik van smartphones, tablets, slimme sensoren (multi sensoring) voor gebruikers en medewerkers kunnen werkprocessen strakker worden geregeld (efficiëntere inzet van personeel) en kan de gebruiker zo lang mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven behouden. Stap voor stap naar efficiencyOptimalisatie van dag- en nachtzorgindeling, prioritering van alarmering en signaleringoproepen middels centralisatie, het efficiënt combineren van geplande en ongeplande zorgactiviteiten en koppeling met een ECD. Voor het maken van de juiste keuzes is altijd een goede voorbereiding nodig. Waar sta ik als zorgorganisatie over een aantal jaar? Hoe zien mijn zorgprocessen eruit? Werk ik alleen intra- of ook extramuraal? En welke vorm van communicatie en alarmering heb ik daarbij nodig? Welk business model ga ik met mijn zorgorganisatie hanteren?Kortom, vele vragen waarbij Verkerk Service Systemen kan helpen om te komen tot de gewenste oplossing. Stap voor stap naar een veilig, integraal, open zorgplatform waar de gekozen vormen van zorgtechnologie aan gekoppeld zijn.