IQ Messenger vormt het centrale hart bij de realisatie van de nieuwe unit op IC neonatologie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Information

IQ Messenger vormt het centrale hart bij de realisatie van de nieuwe unit op IC neonatologie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis als het gaat om slimme en veilige alarmering Onze CEO Paul Vos was aanwezig bij de feestelijke opening van deze nieuwe unit. Afdelingshoofd Prof. Dr. Irwin Reiss zet duidelijk in op verbetering van het zorgproces, reductie van alarmmoeheid, veilige stille alarmering en het vergaren van data voor onderzoek. De combinatie van zowel verpleging op zaal als aparte boxen/kamers bereidt de verpleegkundigen voor op de toekomstige migratie naar éénpersoonskamers. Een deel van de alarmen wordt nu naar de SmartApp op één smart device gebracht. In deze huidige eerste fase wordt alarmprioritering toegepast die zorgt dat de alarmen met de hoogste prioriteit bovenaan de lijst komen te staan. Deze functionaliteit draagt bij aan beter alarmmanagement en de reductie van alarmmoeheid. De IQ Messenger software voorziet in volledige ketenbewaking en is medisch klasse IIb gecertificeerd. Daarom kan IQ Messenger veilig ingezet worden voor deze kritische zorgomgeving.