Intensieve samenwerking tussen SARA Robotics en Hertek

Information

Om echt een verschil te maken én de werkdruk van zorgprofessionals te verlichten, is samenwerking en het delen van data van essentieel belang. SARA Robotics en Hertek werken intensief samen, met als eerste resultaat een integratie tussen zorgrobot SARA en het Sonevo zorgplatform van Hertek. SARA Robotics is ontwikkelaar van SARA, een zelfstandige sociale zorgrobot doordacht ontworpen met en voor de zorg. Ze is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van bewoners in een zorgomgeving door op persoonlijke wijze in te kunnen spelen op de behoeftes. Ook kan SARA de werkdruk van zorgprofessionals verlagen door ondersteuning te bieden waar nodig is. Ze is ontwikkeld om een oplossing te bieden tegen het toenemende personeelstekort in de zorg en de nog steeds groeiende vergrijzing. SARA Robotics weet dat zij alleen niet voor die oplossing kunnen zorgen maar dat je dit samen moet doen. Hertek is vanuit de Business unit Care, jarenlang actief met het adviseren en implementeren van zorgtechnologie en -domotica ter verbetering en vereenvoudiging van de zorgverlening. Een centrale rol hierin speelt het Sonevo zorgplatform. Sonevo bewaakt en monitort de cliënt op een slimme manier en informeert de zorgmedewerker op een wijze die past bij het zorgproces. Een 4e generatie sensor, zoals SARA, kan actief naar de cliënt reageren, bijvoorbeeld naar aanleiding van onbegrepen gedrag. De kracht van het Sonevo zorgplatform en het karakter van zorgrobot SARA resulteren in een nieuwe dimensie van Sonevo Smart Sensoring.