Caren

Information

Caren is een digitale gezondheidsomgeving waarmee mensen hun eigen (mantel-) zorgproces kunnen inrichten en kunnen verbinden met de professionele zorg. Omdat Caren een product is van Nedap, sluit de informatiestroom die vanuit de formele zorg in Ons® is gedocumenteerd, naadloos aan op Caren. De cliënt kiest er uiteraard zelf voor om Caren daadwerkelijk te koppelen met de professionele zorg.