Kleine Grote Denkers

Gold

Information

Kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op morgen, door spelend filosoferen een plek te geven in het basisonderwijs. Dat is onze missie.

Wij geloven dat filosofie een standaardonderdeel moet zijn van wat we kinderen meegeven om te kunnen floreren in de wereld van morgen. Om dit te bereiken, richten wij ons op kinderen én leerkrachten. De spellen en lessen uit de Verwondermethode vormen een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Omdat wij geloven in duurzame onderwijsinnovatie, helpen wij schoolteams om filosofie in het onderwijs te implementeren door betrokken te zijn van inspiratie en draagvlak tot en met borging in de dagelijkse lespraktijk.

De Denkmat van Kleine Grote Denkers doet mee aan de Innovatie Award van de NOT-beurs. Wil je op ons stemmen via deze link?

Segmenten
Didactiek
Thema's
Burgerschap en ParticipatieCoaching, begeleiding en opleidingLeven lang ontwikkelen
Focus
PO

Social media

Contact details

Nieuws items

Producten & diensten

Whitepapers

Sessions

Documents & Links

Team

Log in