Inbouwstenen - Natuurinclusief bouwen

Information

In de bouw is veel aandacht voor energieneutraal en circulair bouwen, gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor natuurinclusief bouwen (en renoveren). Door toename van stedelijk gebied, bedrijfsterreinen etc. dreigt de biodiversiteit steeds meer in het gedrang te komen. En niet alleen door de toename maar ook door de manier van bouwen en isoleren. In de afgelopen jaren heeft Vivara Pro een behoorlijk aantal producten en voorzieningen ontwikkeld en geproduceerd. Deze producten kunnen tijdens bouw of renovatie (al dan niet verborgen) worden verwerkt in de gevel. Voor soorten als gierzwaluw, huismus, diverse vleermuissoorten maar ook voor solitaire bijen zijn er zogenaamde inbouwstenen verkrijgbaar. Is er geen mogelijkheid tot inbouw, dan kunnen er toch voorzieningen geplaats worden, deze worden dan over het algemeen aan de gevel geplaatst.

Join the event!