Cursus Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Information

De rol van de medewerkers in de installatietechniek verandert waarbij de raakvlakken met de werktuigkundige installaties groeien. Dit geldt ook voor de elektrotechnisch opgeleide medewerker. De afstemming van deze raakvlakken is van belang voor een goed eindresultaat van het project. Ook opereert hij of zij steeds meer binnen multidisciplinaire teams. Dit vraagt om brede kennis van verschillende technische disciplines. LEERDOEL: De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt je in staat technische installaties integraal te beoordelen. VOOR WIE? Elektrotechnisch geschoolde medewerkers; engineers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau, opdrachtgever, leverancier of overheid. De cursus is ook uitstekend geschikt voor bijv. gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers die meer willen weten van de werktuigkundige installaties in de gebouwde omgeving. INHOUD CURUS: De cursus is opgebouwd uit 5 onderwerpen (1) Grondbeginselen W-techniek (2) Klimaatsystemen (3) Componenten energie-opwekking en klimaatinstallatie (4)Sanitaire installaties en (5) Regeltechniek

Specificaties

Merk
TVVL
Specificaties
Duur: 7 lesdagen Prijzen seizoen 2022-2023: € 3.750 (excl. 15% ledenkorting) Lestijden: 09.00 – 16.30 uur Let op: Door informatie op te vragen, krijgt u automatisch een optie op deze cursus. Zo houden wij een plek voor u vrij. Deze optie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. TVVL zal u benaderen om deze optie om te zetten in een definitieve inschrijving.

Join the event!