Cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen: Module  - Gebouwriolering

Information

De module Gebouwriolering is onderdeel van de cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen. Onder sanitaire installaties in gebouwen worden de leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusvoorzieningen verstaan. Dynamische vakgebieden waar regelmatig technische innovaties worden geïntroduceerd. Ook vindt er continue aanscherping plaats van eisen ten aanzien van veiligheids-, gezondheids-, comfort-, milieu- en energieaspecten. LEERDOEL - het bouwbesluit, normen en richtlijnen toepassen; - dimensioneren en specificeren van de vuilwaterafvoer (VWA); - dimensioneren en specificeren van hemelwaterafvoer (HWA); - dimensioneren en specificeren van de buitenriolering. VOOR WIE: Startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Specificaties

Specificaties
Duur: 3 lessen en afsluitend examen Prijzen seizoen 2023-2024:: € 1.855 (exclusief 15% ledenkorting) Lestijden: 13:30 – 20:45 uur 3 lesdagen 1 maal per 2 weken Let op: Door informatie op te vragen, krijgt u automatisch een optie op deze cursus. Zo houden wij een plek voor u vrij. Deze optie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. TVVL zal u benaderen om deze optie om te zetten in een definitieve inschrijving.

Join the event!