Cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen: Module Leidingwaterinstallatie

Information

De module Leidingwaterinstallatie is onderdeel van de cursus sanitaire installaties in gebouwen. Onder sanitaire installaties in gebouwen worden de leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusvoorzieningen verstaan. Dynamische vakgebieden waar regelmatig technische innovaties worden geïntroduceerd. Ook vindt er continue aanscherping plaats van eisen ten aanzien van veiligheids-, gezondheids-, comfort-, milieu- en energieaspecten. LEERDOELEN: - zelfstandig dimensioneren, ontwerpen en beoordelen van leidingwaterinstallaties voor warm en koud water; - de sanitaire toestellen specificeren en selecteren; - het bouwbesluit, normen en richtlijnen toepassen; - het leidingsysteem voor warm- en koud water ontwerpen en benodigde appendages specificeren; - dimensioneren van de drukverhoging; - dimensioneren van de warmtapwaterbereiding; - dimensioneren van een circulatiesysteem; - kunnen omgaan met Legionellapreventie. VOOR WIE: Startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Specificaties

Merk
TVVL
Specificaties
Duur: 5 lessen en afsluitend examen Prijzen seizoen 2023-2024: € 2.700 (exclusief 15% ledenkorting) Lestijden: 13:30 – 20:45 uur 5 lesdagen, 1 maal per 2 weken Let op: Door informatie op te vragen, krijgt u automatisch een optie op deze cursus. Zo houden wij een plek voor u vrij. Deze optie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. TVVL zal u benaderen om deze optie om te zetten in een definitieve inschrijving.

Join the event!