Cursus: Sanitaire Installaties in Gebouwen

Information

Onder sanitaire installaties in gebouwen worden de leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusvoorzieningen verstaan. Dynamische vakgebieden waar regelmatig technische innovaties worden geïntroduceerd. Ook vindt er een continue aanscherping plaats van eisen ten aanzien van veiligheids-, gezondheids-, comfort-, milieu- en energieaspecten. Deze cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen brengt de deelnemer op de hoogte van de laatste stand van de techniek en brengt hem of haar de benodigde ontwerpvaardigheden bij. TOTAAL & MODULAIR: De cursus is in zijn geheel te volgen (4 modulen met in totaal 13 lesdagen en deelexamens) met als eindresultaat het TVVL diploma Sanitaire Installaties in Gebouwen. Het is mogelijk om apart in te schrijven voor een of enkele modules en deze af te sluiten met deeldiploma's. Hierdoor kun je specifieke kennis opdoen of de cursus over meerdere jaren uitspreiden. Met het behalen van 4 deeldiploma's heb je recht op het TVVL diploma Sanitaire Installaties in Gebouwen. VOOR WIE: Startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Specificaties

Merk
TVVL
Specificaties
Duur: 13 lesdagen (of een deel hiervan bij modulair) Prijzen seizoen 2022-2023: € 7.660 voor 4 modules (excl. 15% ledenkorting) Lestijden: 13.30 tot 20.45 uur Let op: Door informatie op te vragen, krijgt u automatisch een optie op deze cursus. Zo houden wij een plek voor u vrij. Deze optie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. TVVL zal u benaderen om deze optie om te zetten in een definitieve inschrijving. Vragen?: Heeft u vragen over de opleiding gebruik dan het vragenformulier.

Join the event!